Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

* Lịch sử Lian


histor

* Nhóm Lian


histor

* Thiết kế công nghiệp


histor

* Chúng tôi tạo ra sự sáng tạo


histor

Nhà sản xuất sáng tạo nhất trong lĩnh vực thiết bị gia dụng cải tiến.

Lianchuang đã đạt được tổng cộng 1142 loại bằng sáng chế vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. histor

* Chế tạo nguyên mẫu


histor

*Trung tâm Phát triển


histor

*Cục Quản lý chất lượng


histor